_

واحد مهندسی محصول و فرآیند

 • امکان سنجی تولید محصول جدید
 • طراحی قطعات و قالب‌های مورد نیاز
 • تدوین فرآیندهای تولید FPS, OPC, CPO و ....
 • بررسی و ارائه راهکار برای حل مسائل تولید

 

_

واحد برنامه‌ریزی

 • برنامه‌ریزی تامین مواد اولیه
 • برنامه‌ریزی تولید و پیگیری انجام برنامه‌های روزانه توسط واحد تولید
 • نظارت بر ورود کالا به واحد انبار و خروج از آن
 • درسافت سفارشات از واحد فروش و بازرگانی و برنامه‌ریزی جهت تولید آن
_

واحد تولید

 • اجرای برنامه‌های اعلامی از طرف واحد برنامه‌ریزی
 • تولید قطعات با توجه به نیازهای واحد برنامه‌ریزی
 • تولید قطعات به روش‌های پرسکاری، فرج‌کاری گرم و سرد، جوشکاری، ماشین‌کاری، تزریق پلاستیک، رنگ‌کاری و ...
 • بسته‌بندی محصولات و تحویل به واحد انبار
_

واحد کنترل کیفیت (کالیبراسیون)

 • کالیبراسیون ابزار دقیق
 • تعمیر، سرویس و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاه و ابزار دقیق
 • نظارت بر کیفیت، عملکرد و دقت تجهیزات و ابزار کنترلی

 

 

 

_

واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه)

 • نظارت بر ورود مواد اولیه
 • انجام تست‌های لازم برروی مواد اولیه
 • انجام تست‌های مشخص‌شده در تست پلن محصولات

 

_

واحد قالب‌سازی

 • ساخت قالب‌ها و ابزار جدید
 • نگهداری، سرویس و تعمیر قالب‌ها
 • ساخت قطعات یدکی مورد نیاز سایر واحدها
_

واحد انبارداری

 • انبارش و پردازش محصولات
 • ارسال محصولات برای مشتریان بر اساس برنامه‌های اعلامی