مسئولیت اجتماعی در مددرویان

مددرویان به دور از هر شعار دیگری، می‌داند که یکی از ارکان اساسی آرامش جامعه، مسائل اقتصادی و در راس آن اشتغال است.

از این رو یکی از اهداف اصلی شرکت صنعتی مددرویان، اشتغال‌زایی از طریق افزایش تولید ونفوذ به بازارهای جهانی است.

در تلاشیم تا در مرحله اول تعداد کارگران و کارمندان خود را به +300 نفر و در برنامه دوم به +1000نفر برسانیم.

بدیهی‌ است برای رسیدن به این اهداف، باید رضایت کارمندان خود را فراهیم کنیم. در همین راستا مددرویان برای رشد و ارتقا واحد منابع انسانی خود برنامه بلندمدتی دارد.